Üdv, Vendég!

Regisztráció

Szűrés

Adatvédelmi nyilatkozat

Bopa Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata

A Bopa Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) elkötelezett a személyes adatok védelme iránt.
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait a weboldalunk (a továbbiakban: „Weboldal”) használata során.

1. Az Adatkezelő neve és elérhetősége

Bopa Kft.
Székhely: 1047 Budapest, Baross utca 79-89.
E-mail: info@bopakft.hu
Telefonszám: +36-30-630-7166

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Társaság az alábbi célokból kezeli az Ön személyes adatait:
- Kapcsolattartás és ajánlatkérés: Az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási és szállítási adatai szükségesek ahhoz, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, válaszoljunk a megkereséseire és elküldhessük a kért ajánlatokat.
- Online katalógus: A Weboldalon történő böngészés és a termékinformációk megtekintése érdekében sütiket használunk, melyek lehetővé teszik a Weboldal megfelelő működését és a felhasználói élmény javítását.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, illetve a szerződés teljesítése és az abból eredő kötelezettségek teljesítése.

3. Az adatkezelés időtartama

A Társaság az Ön személyes adatait addig tárolja, amíg szükséges a fenti célok eléréséhez, illetve amíg az adatkezelés jogalapja fennáll.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatok biztonsága

A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Az adatokhoz kizárólag a Társaság azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkakörükből adódóan szükséges.

5. Az érintettek jogai

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen az általunk kezelt személyes adatokról, kérje azok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását. Továbbá jogosult az adatkezelés elleni tiltakozásra, illetve az adathordozhatósághoz való jog gyakorlására.

Az Ön jogait az alábbi módokon gyakorolhatja: Írásban a Társaság székhelyére címzett levélben. E-mailben a info@bopakft.hu címen.

6. Panasz benyújtása

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése során jogsérelem érte, jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH):

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor módosítsa. A módosítások a Weboldalon történő közzététel időpontjában lépnek hatályba.

Kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze az Adatvédelmi Nyilatkozatot, hogy mindig tisztában legyen az aktuális szabályozásokkal.

8. Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban,
kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek egyikén:
E-mail: info@bopakft.hu
Telefonszám: +36-30-630-7166

Adatkezelési tájékoztató letöltése

Beszállító Partnereink